NAUCZYCIELSKIM EDUKATOREM POZYTYWNEJ DYSCYPLINY

UMÓW SIĘ
NA ROZMOWĘ

Wypełnij formularz, a my oddzwonimy do Ciebie i odpowiemy Ci na wszelkie pytania dotyczące certyfikacji na Edukatora

ZOSTAŃ

WARSZAWA

3-4 grudnia 2022

CERTYFIKOWANY

Nauczyciel Pozytywnej Dyscypliny w przedszkolu

CERTYFIKOWANY

Nauczyciel Pozytywnej Dyscypliny w szkole

CERTYFIKOWANY

Edukator Nauczycielski

Pozytywnej Dyscypliny

GRODZISK MAZOWIECKI

19 - 20 listopada 2022

WARSZAWA

16 - 18 grudnia 2022

1 ETAP certyfikacji

(A) ścieżka żłobkowa i przedszkolna

1 ETAP certyfikacji

(B) ścieżka szkolna

2 ETAP certyfikacji

obydwie ścieżki (A i B)

Nowa jakość NAUCZANIA

Pozytywna Dyscyplina (PD) to nurt wychowawczy opracowany przez dr Jane Nelsen i Lynn Lott. Nie ma tu kar ani nagród. Opiera się na pracy Alfreda Adler’a i Rudolfa Dreikurs’a, którzy byli pionierami w postrzeganiu dziecka jako równoprawnego podmiotu w relacji dziecko - dorosły. Jako jedna z nielicznych koncepcji wyraźnie pokazuje, że dziecko potrzebuje troskliwego opiekuna (rodzica lub nauczyciela) i jednocześnie stanowczego. Uzyskanie tego balansu, bez skakania w nadmierną uprzejmość czy stanowczość jest trudnym zadaniem wychowawczym i wymaga pewnej wiedzy oraz praktyki. Dlatego coraz częściej rodzice i nauczyciele potrzebują i szukają wsparcia u Edukatorów prowadzących warsztaty pokazujące na pracować z dziećmi i młodzieżą.

Korzyści z wdrożenia Pozytywnej Dyscypliny

Wzmacnia Więź


Uczy Asertywności

 • jest demokratycznym podejściem wychowawczym
 • uczy jak jednocześnie mieć życzliwą
  i stanowczą postawę, komunikację

 • uczy szacunku do siebie i innych oraz do sytuacji (kontekstu)

Wzmacnia Autorytet

 • buduje autorytet przez relacje oparte na szacunku do drugiej osoby
 • autorytet oparty na szacunku pozwala, dorastającym dzieciom, rozwinąć ich największe talenty oraz wykorzystać nadarzające się możliwości i okazje
 • skupia się na pielęgnowaniu poczucia przynależności i bycia ważnym
 • jest alternatywą do kar i nagród
 • buduje relacje horyzontalne, partnerskie i pełne szacunku

Rozwija Kompetencje


Daje Narzędzia

 • jest ułożona w bloki tematyczne
 • ma uporządkowaną strukturę, co ułatwia jej wdrażanie
 • prowadzi krok po kroku i nie wymaga wiedzy eksperckiej
 • daje 52 konkretne techniki do pracy

Jest Wszechstronna

 • uczy ważnych kompetencji życiowych jak: asertywność, odpowiedzialność, sprawczości, gotowość do zmiany i ryzyka, do popełniania błędów itd
 • sprawia, że dziecko wyrasta na szczęśliwego i autonomicznego dorosłego
 • ma zastosowanie w relacjach prywatnych i zawodowych
 • uczy jak modelować zachowania w szkole, przedszkolu, domu i w pracy
 • jest wiedzą uniwersalną, którą można wykorzystać w każdym obszarze życia

Co mówią nauczyciele?

Szkolenie bazowe i certyfikacyjne PD (pierwszy etap) uświadomiło mi, jak niewiele wiem na temat komunikacji międzyludzkiej. Okazuje się, że odpowiednio sformułowany komunikat może jak zaklęcie pootwierać pozatrzaskiwane przez nas samych drzwi do porozumienia. I wcale nie trzeba wygłaszać tyrad - wręcz przeciwnie - im krócej, tym efektywniej. I co najważniejsze PD działa natychmiastowo - efekt widoczny od ręki. Gorąco polecam.

Robert Krukowski

Certyfikowany Nauczyciel PD,

Nauczyciel j. polskiego

Działa, działa, działa 💪 choć jestem bardzo zmęczona ciągłym pilnowaniem języka🙈 Zmiana w bibliotece jest znaczna, szczególnie u uczniów, którzy wcześniej zrobili tą grandę, o której opowiadałam. Jeden z nich dostał swoją rolę w bibliotece jest "klamkowym" - jeśli jest i widzi, że ktoś nie zamknął drzwi to zamyka je sam. Pilnują się też z hałasem i sami wzajemne uspokajają. (...) Wystarczy, że powiem - pamiętacie czego od Was potrzebuję?


(...) Komunikaty działają!!! Dziś już 2 razy zatrzymałam gada (...) Jestem z siebie dumna🥰

Barbara Polińska

Certyfikowana Nauczycielka PD,

Wychowawca, Bibliotekarka

Dzisiaj tak poprowadziłam rozmowę z dziećmi i wychowawcą że:

1. nikt nie dostał punktów karnych,

2. dzieci powiedziały: "biorę odpowiedzialność za swoją część konfliktu i przeproszę wychowawcę, drugą osobę i całą klasę"


(...) Przygotowuję sobie plakaty, słucham swojego języka, oddaję sprawczość dzieciom i czekam, aż same zadziałają, często zadaję pytania

(...) Mam trudność z używaniem "dlaczego?" - jest nagminne w moim języku. Coraz częściej to zauważam i zmieniam (...) tak więc pracuję, pracuję pracuję NAD SOBĄ 🙂

Joanna Radziemska-Ćwiek

Edukatorka Rodzicielska PD,

Certyfikowana Nauczycielka PD,

Psycholog

Jakie są certyfikacyjne ŚCIEŻKI nauczycielskie?

 • Certyfikacja na Edukatora Nauczycielskiego obejmuje dwa etapy (1) i (2) i ma dwie różne ścieżki (A) lub (B). Jedna ścieżka (A) dotyczy żłobków i przedszkoli, a druga (B) szkół. Można zrealizować tylko pierwszy (1) etap certyfikacji lub dwa etapy (1, 2), jedną ścieżkę (A lub B) lub obydwie (A i B). Decyzja i moment realizacji danego etapu czy ścieżki należy do uczestnika.
 • Pierwszy etap certyfikacji nauczycielskiej obejmuje kompleksowy program wychowawczy. Podczas szkolenia uczestnicy poznają strukturę programu, Cegiełki Przywiązania Pozytywnej Dyscypliny (ścieżka żłobkowo-przedszkolna) i założenia Domu Pozytywnej Dyscypliny (ścieżka szkolna). Certyfikacja obejmuje przeprowadzenie i omówienie ćwiczeń, które później nauczyciel będzie realizował z dziećmi w grupie lub w klasie.
 • Drugi etap Certyfikacji nauczycielskiej skupia się na przygotowaniu uczestnika do roli Edukatora i na omówieniu programu szkolenia bazowego oraz procesu certyfikacji szkół i placówek. Uczestnicy prowadzą ćwiczenia pod superwizją trenera, które są później szczegółowo omawiane pod kątem procesu grupowego i najważniejszych interwencji trenerskich.

Dotyczy placówek opiekuńczych i oświatowych, które zawodowo zajmują się opieką nad najmłodszymi dziećmi (0 - 6 lat) oraz ich edukacją. Są to głównie żłobki, punkty opieki dziennej, przedszkola i punkty przedszkolne.

Dotyczy placówek oświatowych, które zawodowo zajmują się edukacją dziećmi i młodzieży (wiek 7+). Są to głównie szkoły podstawowe i ponadpodstawowe, szkoły językowe oraz placówki świadczące inne usługi edukacyjne (zajęcia dodatkowe).

(1A) Certyfikacja - ETAP 1

(1B) Certyfikacja - ETAP 1

Certyfikowany Nauczyciel

Pozytywnej Dyscypliny w szkole

Certyfikowany Nauczyciel

Pozytywnej Dyscypliny w żłobku i przedszkolu

Uprawnienia

 • wdrażanie pełnego programu Pozytywnej Dyscypliny w swojej grupie przedszkolnej lub żłobkowej
 • prowadzenie zajęć dla dzieci w wieku żłobkowym i przedszkolnych w duchu Pozytywnej Dyscypliny

Uprawnienia

 • wdrażanie pełnego programu Pozytywnej Dyscypliny w swoich klasach szkolnych
 • prowadzenie zajęć dla dzieci i młodzieży szkolnej (wiek 7+) w duchu Pozytywnej Dyscypliny

(2) Certyfikacja - ETAP 2

Certyfikowany

Edukator Nauczycielski

Pozytywnej Dyscypliny w żłobku i przedszkolu

Uprawnienia

 • prowadzenie szkoleń bazowych PD dla opiekunów i nauczycieli pracujących w placówkach opiekuńczych i oświatowych, które sprawują opiekę nad najmłodszymi dziećmi (0 - 6 lat), głównie są to żłobki i przedszkola
 • bycie opiekunem lub mentorem w procesie certyfikacji w żłobkach i przedszkolach
 • prowadzenie dodatkowych aktywności i szkoleń dla kadry w żłobkach i przedszkolach, będących w procesie certyfikacji, prowadzenie obserwacji i hospitacji

(2) Certyfikacja - ETAP 2

Certyfikowany

Edukator Nauczycielski

Pozytywnej Dyscypliny w szkole

Uprawnienia

 • prowadzenie szkoleń bazowych PD dla nauczycieli pracujących w placówkach szkolnych, które zadaniem statutowym jest edukacja dzieci i młodzieży (wiek 7+), głównie są to szkoły podstawowe, ponadpodstawowe i językowe
 • bycie opiekunem lub mentorem w procesie certyfikacji w szkołach i innych placówkach oświatowych
 • prowadzenie dodatkowych aktywności i szkoleń dla kadry w szkołach i innych placówkach oświatowych, będących w procesie certyfikacji, prowadzenie obserwacji i hospitacji

(A) Ścieżka żłobkowa i przedszkolna

(B) Ścieżka szkolna

 • Pierwszy etap certyfikacji nauczycielskiej jest różny dla dwóch różnych ścieżek, z uwagi na inną specyfikę pracy z małymi dziećmi w żłobku i przedszkolu oraz z dziećmi i młodzieżą szkolną.
 • Drugi etap Certyfikacji nauczycielskiej jest taki sam dla obydwu ścieżek, a uzyskane uprawnienia są uzależnione, które szkolenie certyfikacyjne pierwszego etapu ukończył uczestnik. To szkolenie robi się tylko raz.
 • Jeśli uczestnik docelowo chce prowadzić warsztaty dla nauczycieli żłobkowych i przedszkolnych oraz szkolnych, czyli chce mieć uprawnienia z obydwu ścieżek (A i B), to musi ukończyć obydwie certyfikacje pierwszego etapu (1A i 1B) oraz mieć ukończone szkolenie certyfikacyjne etapu drugiego (2). Drugą ścieżkę można ukończyć w dowolnym momencie uzupełniając brakujące szkolenie certyfikacyjne pierwszego etapu.
 • Warunkowo, za zgodą Trenera PD, można zacząć certyfikację od drugiego etapu, przy jednoczesnym zapisaniu się na certyfikację etapu pierwszego w wybranej ścieżce. W takiej sytuacji uczestnik pełne uprawnienia (wraz z certyfikatem) uzyska dopiero po ukończeniu obydwu etapów certyfikacji nauczycielskiej.

Proces (etapy) CERTYFIKACJI dla obydwu ścieżek

0

1

2

Szkolenie Bazowe PD

 • kandydat(ka) na certyfikowanego Nauczyciela PD powinna(ien) mieć ukończone szkolenie bazowe z PD dla rodziców lub nauczycieli, które było prowadzone przez Certyfikowanego Edukatora PD i jest potwierdzone zaświadczeniem
 • szkolenie bazowe może mieć formę szkolenia stacjonarnego lub on-line; musi obejmować min. 12h oraz takie zagadnienia jak: filary PD, style wychowawcze, uprzejmość i stanowczość, błędne strategie, konsekwencje kar & nagród, alternatywy do kar & nagród, zachęcanie v. zniechęcanie.

Znajomość PD

 • w przypadku braku szkolenia, Trener po rozmowie, może dopuścić uczestnika do szkolenia certyfikacyjnego, jeśli wykaże on znajomość Pozytywnej Dyscypliny lub jest w trakcie szkolenia bazowego lub ukończył inne szkolenie wychowawcze z nurtu opartego na szacunku i bliskości

Certyfikacja - ETAP 1

Certyfikacja - ETAP 2

Certyfikowany

Nauczyciel PD

Certyfikowany

Edukator PD

 • udział w 2-dniowym szkoleniu certyfikacyjnym w wybranej ścieżce, prowadzonym przez certyfikowanego trenera PD
 • szkolenie certyfikacyjne kończy się otrzymanie certyfikatu i nadaniem międzynarodowych uprawnień - Certyfikowanego Nauczyciela Pozytywnej Dyscypliny
 • Rodzaj nadanego uprawnienia zależy od wybranej ścieżki - (A) dla żłobka i przedszkola lub (B) dla szkoły.
 • udział w 3-dniowym szkoleniu certyfikacyjnym (jedna certyfikacja dla obydwu ścieżek), prowadzonym przez certyfikowanego trenera PD
 • szkolenie certyfikacyjne kończy się otrzymanie certyfikatu i nadaniem uprawnień - Certyfikowanego Nauczycielskiego Edukatora Pozytywnej Dyscypliny
 • Rodzaj nadanego uprawnienia zależy od wybranej ścieżki - (A) dla żłobka i przedszkola lub (B) dla szkoły.

Formalności

Formalności

 • przed rozpoczęciem szkolenia certyfikacyjnego kandydat(ka) na Nauczyciela PD podpisuje umowę oraz wpłaca zadatek w kwocie 300 zł, celem rezerwacji miejsca
 • koszt certyfikacji to 1890 zł; cena zawiera: szkolenie, manual Nauczyciela PD, opłaty licencyjne do PDA, przerwy kawowe
 • istnieje możliwość płatności w ratach, wystarczy złożyć zapytanie, by poznać szczegóły
 • cena nie zawiera: kosztów dojazdu oraz ewentualnego noclegu i lunchu
 • przed rozpoczęciem szkolenia certyfikacyjnego kandydat(ka) na Edukatora PD podpisuje umowę oraz wpłaca zadatek w kwocie 500 zł, celem rezerwacji miejsca
 • koszt certyfikacji to 3.500 zł, cena zawiera: szkolenie, manual szkolenia bazowego, karty, książka, opłaty licencyjne, przerwy kawowe i lunch
 • istnieje możliwość płatności w ratach, wystarczy złożyć zapytanie, by poznać szczegóły
 • cena nie zawiera: kosztów dojazdu oraz ewentualnego noclegu

Jakie są KORZYŚCI z certyfikacji dla Nauczycieli?

Wzrost komfortu

 • zmniejsza ryzyko wystąpienia wypalenia zawodowego
 • obniża poziom hałasu w klasie i grupie, a tym samym zwiększa komfort pracy
 • zmniejsza poziom obciążenia pracą nauczyciela i oddaje odpowiedzialność i sprawstwo uczniom (dzieciom)

Realizacja podstawy

 • pozwala efektywniej realizować podstawę programową, z uwagi na wzrost zaangażowania uczniów
 • pozwala skuteczniej rozwijać zainteresowania i pasje uczniów
 • poprawia motywację uczniów do pracy, rozwoju i osiągania celów

Wzrost autorytetu

 • buduje wzajemny i trwały szacunek w relacji uczeń - nauczyciel
 • nauczyciel staje się partnerem i wsparciem dla ucznia (dziecka) przy jednoczesnym zachowaniu swojej roli
 • poprawia się współpraca z rodzicami uczniów (dzieci)

Jakie są KORZYŚCI z certyfikacji dla Edukatora?

Rozwój osobisty

 • rozwiniesz swoje kompetencje komunikacyjne i interpersonalne
 • otrzymasz wiedzę z zakresu rodzicielstwa oraz rozwoju dzieci
 • rozwiniesz asertywności i autonomię, lepiej zadbasz dbać o siebie i innych, w tym dzieci i młodzież

Praca z ludźmi

 • masz możliwość bezpośredniego i osobistego kontaktu z uczestnikami
 • poznasz wiele nowych i ciekawych osób na szkoleniach i w społeczności edukatorskiej
 • poszerzysz własne perspektywy, by lepiej rozumieć siebie i innych

Komfort & Spokój

 • zwiększysz uważność na siebie, swoje emocje i otaczające nas stresory
 • rozwiniesz umiejętność samoregulacji i wyciszania się, oraz zwiększysz swoją samoświadomość
 • wzmocnisz swoją odporność psychiczną na stres i sytuacje trudne

Satysfakcja

 • towarzyszysz w rozwoju innym
 • masz poczucie, że to co robisz jest ważne i A Twoja praca pozytywnie zmienia ten świat, staje się lepszy
 • pracujesz w zgodzie z wartościami szacunek, empatia, uważność itd

Niezależność finansowa

 • możesz zyskać dodatkowe źródło dochodu organizując warsztaty
 • masz możliwość rezygnacji z etatu, jeśli zbudujesz swoją markę osobistą
 • masz możliwość realizacji marzeń i celów, które do tej pory czekały

Niezależność czasowa

 • masz możliwość pracy na własnych zasadach, możesz decydować kiedy,
  z kim oraz jak pracujesz
 • zyskujesz więcej czasu dla rodziny, siebie, dla znajomych i przyjaciół oraz na realizację swoich pasji

Galeria zdjęć

Co mówią Edukatorzy?

Beata Żmijewska

O Pozytywnej Dyscyplinie słyszałam już od dobrych kilku miesięcy. Szukałam kogoś, kto pokazałby mi o co w tym chodzi. Koleżanka poleciła kurs. Ja trafiłam na Agnieszkę Białecką-Rutkowską. I od tej pory nie widzę innej. Szkolenie świetne (inni chwalili, jednak ja sceptyczna jestem), profesjonalne i ludzkie po prostu.


Podejście i osobowość Agnieszki mnie ujęło. Zawsze cenię ludzi i ich doświadczenie, emocje.(...) Dzięki jej doświadczeniu i umiejętnościom rozpoczął się u mnie osobisty proces zmiany na plus. Wdrożyłam to, czego się od niej nauczyłam i to działa. Pokazała mi sens tej metody. Kolejny etap, czyli certyfikację nauczycielską również robiłam u Agi.


Jestem bardzo zadowolona i czuję się zaopiekowana jeśli chodzi o zdobyte wiadomości i pomoc w pracy. Dzięki niej wyszłam z belferskiej strefy komfortu i bardzo jej za to dziękuję

(...) Wiedza jaką pogłębiłam na temat PD oraz warsztat jaki mogłam przećwiczyć na własnej skórze stały się nie tylko sposobem na część mojej pracy zawodowej, a przede wszystkim sposobem na życie. (...) polecenia służbowe są pełne życzliwości i jednocześnie nastawione na dążenie do określonych celi, rozwiązywania trudności. Śmiało mogę stwierdzić, że zarówno podczas mojej ścieżki zawodowej jak i rodzicielskiej SZKOLENIE DLA EDUKATORÓW POZYTYWNEJ DYSCYPLINY było jednym z najbardziej wartościowych szkoleń.


Profesjonalnie przygotowane (Agnieszka, trenerka PD - mistrzostwo), akceptacja dla każdego członka (z całym jego bagażem doświadczeń), dająca przestrzeń na swoje własne przemyślenia (oj tak, cierpliwość trenerki i możliwość wygadania tematu - bezcenne).


(...) Wierzę, że jeszcze się spotkamy na pozytywnym szlaku z Agą

Edukatorka PD, Nauczycielka

Kamila Bąkowska

Edukatorka PD,

Właścicielka Zucholandii

(...) To było jedno z tych zaskakujących doświadczeń na samorozwojowej drodze, kiedy idzie się po konkretną rzecz, a wychodzi się z bagażem pełnym inspiracji i wglądów.


Po pierwsze Agnieszka jest nie tylko ekspertką w zakresie PD, jest przede wszystkim praktykiem z ciągle aktualizującym się doświadczeniem, którym chętnie się dzieli (...)


Oprócz wiarygodności czymś wyjątkowym było dla mnie świadome modelowanie pracy z grupą, ujawnianie meandrów i trudności procesu grupowego, na które każdy Edukator prowadzący warsztaty z rodzicami prędzej czy później się natknie.


(...) Pracując z Agnieszką miałem poczucie, że jestem pod uważnym okiem trenerki, która wymaga i jednocześnie wspiera. Polecam to doświadczenie.

Rafał Kamiński

Edukator PD, Pedagog

Kim są Trenerki prowadzące certyfikację?

Sylwia Anderson-Hanney

Agnieszka Białecka-Rutkowska

Szkolenia, które prowadzi, to szeroko pojęty zakres rozwoju kompetencji miękkich, skierowane głównie do rodziców, nauczycieli, specjalistów pracujących z dziećmi oraz kadry zarządzającej. Ukończyła kilka kierunków studiów i studiów podyplomowych: m.in. Profilaktyka społeczna i resocjalizacja na Uniwersytecie Warszawskim, Coaching, Psychoterapia Dzieci i Młodzieży w Dolnośląskim Centrum Psychoterapii. Jest również Certyfikowaną Trenerką Biznesu SET®.


Jest doświadczonym nauczycielem, wychowawcą i tutorem na wszystkich szczeblach edukacji. W swojej karierze zawodowej pracowała jako opiekun żłobkowy, wychowawca przedszkolny jak rownież jako pedagog szkolny w szkole podstawowej i gimnazjum. Dzięki temu doskonale zna pracę nauczycieli i ich bolączki. Wcześniej była nagradzanym przez wojewodę mazowieckiego pracownikiem pomocy społecznej oraz kuratorem sądowy.


Oprócz szkoleń prowadzi gabinet konsultacyjno - terapeutyczny dla dzieci i młodzieży oraz rodziców. Jest jedną z prekursorek Pozytywnej Dyscypliny w Polsce oraz pierwszą trenerką PD w Polsce, pełniącą jednocześnie funkcje International Advisor dla Positive Discipline Association.

Sprowadzenie Pozytywnej Dyscypliny do Polski było odpowiedzią na poszukiwanie balansu między wychowaniem konserwatywnym a “bezstresowym” zarówno w obszarze rodzicielskim jak i w edukacji. Zapytana przez innych dlaczego to robi odpowiada prosto - każdego dnia chcę być lepszą mamą, żoną, nauczycielem, lepszym człowiekiem. Nazwana przez uczestników szkoleń “Wielką Orkiestrą Pozytywnej Dyscypliny”. Prywatnie żona Jamesa, z którym wychowuje sześcioro dzieci: Kubę, Ninę. Roberta, Rosie, Leonardo i Bruno.

W branży szkoleniowej pracuje już od kilku lat. Prowadzi warsztaty z kompetencji miękkich, głównie z komunikacji oraz szkolenia i certyfikacje dla rodziców i nauczycieli. Jest certyfikowaną Trenerką PD jak również Certyfikowaną Trenerką Biznesu SET®, FRIS® i MindSonar® oraz Process Communication Model®. Pasjonuje ją także Analiza Transakcyjna (AT), która jest nurtem psychologicznym. Ukończyła wiele kierunków studiów. Jest absolwentką m.in. Wydziału Zarządzania na Uniwersytecie Warszawskim, Akademi Leona Koźmińskiego czy Uniwersytetu SWPS w Warszawie, gdzie studiowała coaching i mentoring.


Jej przygoda z Pozytywną Dyscypliną zaczęła się w 2017 roku, kiedy szuka czegoś innego niż dotychczasowe podejście wychowawcze, czegoś co mogłaby wdrożyć w swoich przedszkolach integracyjnych, które prowadzi od 18 lat.


Pozytywną Dyscyplinę (PD) jako pierwsza zarekomendowała jej psycholog przedszkolna. Odrzuciła ten pomysł z uwagi słowo "dyscyplina" w nazwie. Pochopnie oceniała metodę, o czym często mówi. Po raz drugi usłyszała o PD podczas zaawansowanych szkoleń z AT prowadzonych przez superwizorów z European Association for Transactional Analysis (EATA). Tym razem zgłębiła jej założenia i okazało się, że jest tym czego szuka. PD pozwoliła jej stać się jeszcze lepszym rodzicem, szefem, generalnie lepszym człowiekiem. Dziś, jako Trenerka PD, ma przyjemność prowadzić szkolenia, certyfikacje na Edukatorów oraz wdrażać ogólnopolski program dla placówek w duchu PD, który współtworzy wspólnie z Sylwią.


PD pozwala jej realizować swoją misję, bo od zawsze lubiła stymulować ludzi do działania i rozwoju. Uważa, że każda negatywna sytuacja ma swoją pozytywną stronę, którą można wykorzystać dla siebie. A prywatnie jest żoną i mamą trójki nastolatków - Piotra, Asi i Kasi.

ZDOBĄDŹ nowe kompetencje

Jedyne co ryzykujesz, to swój czas. A jeśli zaryzykujesz rozmowę, to może się okazać,
że nasza propozycja jest dla Ciebie bardzo atrakcyjna. Czekamy na kontakt od Ciebie.

To ja będę do Ciebie oddzwaniać, jeśli tylko wypełnisz formularz. Nie chcesz wypełniać formularza, to zadzwoń do mnie.

Kamila Skalska

Koordynatorka projektu

661 707 606

k.skalska@pd-edu.pl

ZOSTAŃ

NAUCZYCIELSKIM EDUKATOREM POZYTYWNEJ DYSCYPLINY

Zapraszamy do naszych social mediów

Polityka Prywatności